Deník šíleného pána jeskyně

Zkušenostní systém, podle kterého se řídíme

Některé části následujícího textu jsou opsány z PPH strany 43 a 44, kde si můžete vyhledati i jisté další řečičky ohledně zkušeností — některé jsou poměrně zajímavé, ale zde nastíním pouze podstatné věci. A proč to zde budu sepisovat? No aby jste věděli, za co všechno Vám můžu zkušenosti udělit (případně neudělit).

Systém znásobení potřebných i udělitelných zkušeností je inspirován jedním vláknem na RPGFóru. Zde se můžete podívat, že nekecam. Zbytek jsou buď moje či někoho z družiny nápady nebo sem tam něco pochyceno leckde po internetu.

Přidal jsem 6. kategorii — Hráči sobě, která nejenom že dle mého názoru udělá i tuto pasáž v pravidlech „souměrnou“ podle čísla 6 (6 je základních povolání, 6 je archetypů u bojovníka i čaroděje, 6 je principů kněze, atd...), ale i přidá jeden aspekt hry — ohodnocení svých spoluhráčů/spoluhráček. Maximální celkový součet sebehodnocení i tebehodnocení je opět 9, jako v oblasti první až čtvrté. Pátou oblast jsem poněkud překopal a rozvrstvil. Mnohé zkušenosti z 5. oblasti lze získat jen jedenkrát za hru, některé jen jednou za úroveň postavy a některé zcela nahodile.

Počet takto získatelných zkušeností je větší (viz tabulka zkušeností), než podle běžných pravidel, tudíž by měly být potřebné zkušenosti počítány spíše dle vzorečku: potřebné zt = (úroveň + 16 až 17)krát 3. Přesto se může někomu zdát postup po úrovních moc rychlý (hraničáři) nebo naopak pomalý (hráči, kteří se moc nesnaží). Když se teda budete držet normálního vzorečku (úroveň postavy +15)krát 3 (např. potřebné zkušenosti na 4. úroveň jsou pak 3*25=75).

Jde tedy jen o to, jak se zdá PJ, jak jeho postavy pod jeho vedením postupují moc rychle nebo pomalu, protože se dá vždycky potřebná mez zkušeností zvýšit anebo snížit. Pak ale platí, že by se měla snížit/zvýšit pro všechny a ne jen pro někoho.

Vzorec/úroveň23456789101112131415161718192021
(úr+15)*36066758496108120135150168189210240270300330360420480540
(úr+16)*366758496108120135150168189210240270300330360420480540600
(úr+17)*3758496108120135150168189210240270300330360420480540600660
úr+152022252832364045505663708090100110120140160180

Stručně by šli body shrnout takto:
0 až 2 body — hráč to nezvládl, snad tam byl i záchvěv o pokus
3 až 5 bodů — hráč se snažil a nebylo to špatné, ale...
6 až 8 bodů — vynikající výkon
9 — takřka dokonalost

1. Hra postavy

Tyto body mohou být vydělané velmi snadno, stačí jen pořádně hrát roli své postavy. Body zkušenosti tedy tvá postava získává skrze tebe samotného, skrze to, jak dobře ji zahraješ. A čím lépe ji budeš hrát a spolupracovat s ostatními, tím víc bodů budeš mít. Více se o tom všem dozvíš v kapitole Hraní postavy (strana 43).
Stručně by šli body shrnout takto:

0 až 2 body — hráč to nezvládl, snad tam byl i záchvěv o pokus
3 až 5 bodů — dobré hraní postavy, ale chyběl tomu šmrnc, chyby na straně hráče
6 až 8 bodů — a věrohodně zahraná neobvyklá situace, bez chyb na straně hráče. Díky jeho hraní vznikají romantické, dramatické, komické či jinak zajímavé situace, které mají původ v psychických vlastnostech jeho postavy.
9 — Hráč dobře využívá psychických vlastností své postavy v nastalé situaci tak, že nahrává ostatním hráčům, aby mohli zajímavě zahrát svou postavu. Plus to předchozí. U postavy se do krajnosti projevily její psychické vlastnosti, překonala nějaký otřesný zážitek, hráč elegantně zvládl neobvykle těžkou situaci

2. Řešení překážek

Sem spadají všechna řešení setkání s CP, nestvůrami, ale i vyřešení na první pohled bezvýchodné a především nebezpečné situace. Vyřešení setkání v žádném případě nemusí vždy znamenat zabití všech nepřátel, naopak, složitější herní řešení, které nevede k boji, může být (a taky bude!) ohodnoceno mnohem lépe.

0 až 2 body — postava se řešení překážek moc neúčastnila nebo měla hovězí nápady
3 až 5 bodů — postava se v průběhu sezení bravurně oháněla mečem (kyjem, sekerou úsměv), hráč vymyslel řešení podstatných otázek dobrodružství
6 až 8 bodů — postava velmi přispěla k vyřešení zápletky, hráč dostal ohromující nápad
9 — hráč/ka svou hrou dokázal/a zachránit životy ostatních postav; elegantní řešení překážek

3. Použití schopností

Tato kategorie zahrnuje prastarou pravdu, že „opakování je matka moudrosti“. Nepřímo vyjadřuje, že postavy využívající a zkoušející možnosti svých schopností se v nich zdokonalují. Zloděj bude v lezení po stěnách lepší, bude-li zkoušet, co dokáže, pro čaroděje se jím často sesílaná zaklínadla stanou hračkou, ... Zkušenosti v téhle oblasti budu udělovat za dobré, moudré, elegantní nebo vtipné použití schopností, ale né za střelbu do vlastních řad...

0 až 2 body — postava využívala své schopnosti minimálně, nebo neúčelně
3 až 5 bodů — v průběhu sezení postava často využívala schopností svého povolání až celé sezení bylo pro postavu náročným tréninkem
6 až 8 bodů — hráč záměrně zkoušel, co všechno jeho postava dokáže, postava se pohybovala na samém kraji svých možností
9 — postava účelně využila takřka všechny své schopnosti a dovednosti, až se dostala na okraj svých možností.

4. Pomoc družině

Tato kategorie může být na první pohled velmi podobná druhé — Řešení překážek. Nejde v ní však o to, jak byl hráč sám úspěšný v řešení konfliktů, ale jak dokázal pomoci ostatním hráčům a jak přispěl k úspěchu celé družiny. Zde mohou být speciálně odměňováni vůdcové družin, postavy, které pro ostatní něco zařídily, vytáhly je z bryndy a vůbec přispěly k uvědomění, že při hře je nejlepší spolupráce.

0 až 2 body — hráč to nezvládl, snad tam byl i záchvěv o pokus (bezúročné půjčky výtlem jak kráva)
3 až 5 bodů — dodržela plán, na kterém se družina dohodla, nehrála pouze pro své dobro
6 až 8 bodů — herní sezení by pro ostatní postavy dopadlo velmi zle, kdyby postavu neměly ve své družině
9 — postava musí být alfou i omegou pro přežití družiny v herním sezení; nesmí to však být zápletka dobrodružství od PJ, postava se natolik důležitou musí stát sama.

5. Přispění ke hře

Toto je kategorie velmi odlišná od čtyř předchozích, a proto si ji vysvětlíme o něco podrobněji. Není celá závislá na PJ, takže bys jí měl/a porozumět i TY (stejně jako oblast 6.!). Nelze jednoduše napsat, přibližně kolik bodů bys měl kdy dostat, každý bod je charakteristický a dostáváš ho zvlášť. Tuto oblast jsem drobet dost překopal.


α) Přítomnost

V této kategorii získáš bod velmi jednoduše. Stačí když si přijdeš s ostatními zahrát. Ano, tento bod získáš opravdu vždy, když si přijdeš s ostatními zahrát.
Tedy takhle, ten/ta kdo si s námi přijde zahrát (tzn. že se neobjeví jen na začátku sezení ...) dostane 3 bodíky!


β) Rekvizity

O tom, že prostředí udělá pro atmosféru hodně a rekvizity také, není třeba se zmiňovat. Že nemůžeme udělat lepší prostředí? Ale ano můžeme... Výzdoba, zmizení technických vynálezů a podobně. Kostýmy... No, iniciativu přenechám vám, neboť nemůžu všechno hrotit jen já.
1 až 3 body podle kvality.


γ) Sepisování pamětí

Řikejte tomu jak chcete, ale jedná se o zapisování toho, co se dělo při sezení— s postavami, pokud se někdo vrhne i na hráče je to jeho věc.
1 až 3 body — podle kvality.


δ) Sepisování hlášek

Pokud bude někdo aktivně a soustavně sepisovat hlášky, přežblepty a jiné vtipné situace, tak ode mě dostane 1 až 3 body— podle kvality či četnosti zapisování 1x za úroveň postavy. Zdá se vám to málo? Tak si to zkuste spočítat...


ε) Cvičné souboje

1 až 3 bodíky také můžete získat za účast na cvičných soubojích, které se jednou za čas odehrávají... Pokud má někdo eminentní zájem se cvičného souboje zúčastnit, tak se nějak domluvíme smích.


ζ) Dojem ze hry

Další body může přidělit PJ, pokud jste hráli všichni vážně výborně a všem se hra líbila. Tento bod by však měl být výjimečný, a pokud si PJ i vy myslíte, že jste si „pouze“ dobře zahráli, dostat by jste ho neměli. Tento bod se přiděluje buďto nikomu nebo všem hráčům, kteří se hry účastnili.

1 bod — hra se všem líbila
2 body — hra se všem opravdu moc líbila
3 body — takřka legendární hra

η) Splnění dobrodružství

PJ ho může také přidělit při splnění opravdu dlouhého dobrodružství, které jste hráli po mnoho sezení a vám se ho povedlo výborně vyřešit. Tzn. pokud družina nic vlastní vinou nezpackala smích. Tento bod se přiděluje buďto nikomu nebo všem hráčům, kteří se hry účastnili.

1 až 3 body — výborné splnění dobrodružství
4 až 6 bodů — excelentní splnění dobrodružství
7 až 9 bodů — téměř dokonale splnění dobrodružství

θ) Znalost pravidel

Tady se na rozdíl od jiných kategorií body odečítají, neboť hráči svou neznalostí pravidel hru zdržují, narušují a přinejmenším přidělávají další práci svému PJ.

0 až +3 body - hráč/ka pravidla zná a ochotně poradí jinému hráči či hráčce, je-li v (mo)mentální nesnázi, pomáhá tedy svému PJ
-1 až -3 body - hráč/ka má v pravidlech pravidelné mezery, ale snaží se je zalepit
-4 až -6 bodů - hráč/ka má v pravidlech velké mezery a tím hru zbytečně zdržuje a narušuje
-7 až -9 bodů - hráč/ka na jakoukoliv znalost pravidel kašle či záměrně kazí hru ostaním


ι) Charakterník postavy

Tyto body se získávají pouze jednorázově při začátku hry, neboť později již charakterník nikdo neaktualizuje.

-9 až -5 bodíků, když se hráč na charakterník vykašle nebo jej napíše neuvěřitelně nudně a otřepaně
-4 až 0 bodíků, když se hráč pokoušel něco stvořit, ale nepovedlo se mu to nebo záměrně tvořil něco absolutně mimo
+1 až 5 bodíků za charakterník, který je úplný, aktuální a vybroušený, přičemž čitelnost je také jedna dobrá stránka smích — elektronická podoba je proto fakt dobrá. smích
+6 až +9 bodíků za charakterník špičkově vylazený, rafinovaný, vybroušený a přitom čtivý a čitelný.

κ) Původ postavy

Tyto body se získávají pouze jednorázově při začátku hry, neboť později již charakterník nikdo neaktualizuje.

-9 až -5 bodíků, když se hráč na charakterník vykašle nebo jej napíše neuvěřitelně nudně a otřepaně
-4 až 0 bodíků, když se hráč pokoušel něco stvořit, ale nepovedlo se mu to nebo záměrně tvořil něco absolutně mimo
+1 až 5 bodíků za charakterník, který je úplný, aktuální a vybroušený, přičemž čitelnost je také jedna dobrá stránka smích — elektronická podoba je proto fakt dobrá. smích
+6 až +9 bodíků za charakterník špičkově vylazený, rafinovaný, vybroušený a přitom čtivý a čitelný.

λ) Férová hra

Kdo bude jednat se svou postavou tak, jak by se při !své! znalosti věcí zachovala i když to pro ni nebude výhodné ba přímo nevýhodné, získá jisté malé ocenění, případně, kdo se naopak bude navzdory charakterníku, tomu co ví a zná postava chovat v honbě za úspěchem a bonusy získá takový malý zkušenostní postih. Rozsah je -3 až +3 body.


μ) Aktivita na stránkách

1 až 3 bodíky jsou za smysluplnou aktivitu na www stránkách - to aby nám tak nestagnovaly.

ν) Osobní deníky postav

Tyto bodíky lze získat také „pouze“ jedenkrát za úroveň postavy, ale také jich není málo...
1 až 3 bodíky za žůžově vyplněný deník (= přehledný a pečlivě vyplněný) — tedy deník, který je radost číst, může bejt klidně i pokreslený — to dodává také pěkný nádech deníku (za vzor si můžete vzít Kostru a její deníky).


ξ) Doba hraní

A poslední oblastí je oblast délky hraní. Ano, délka hraní. Vzhledem k tomu, že já nejsem přítelem žádných krátkých herních dob (víc se toho stihne; tak 3 a víc je ok), tak jsem se to rozhodl také zohlednit. Ne, nikoho nenutim, aby s námi hrál od večera do rána (nehledě na to, že ani my takhle nehrajem...), samozřejmě, že každý může přijít a odejít kdy chce, ale abych to shrnul, tak jsem sepsal systém, který to má vychytat. Já vim, že hráči jsou radši pro plno kratších sezení, aby měli víc zkušeností, ale přeci jenom atmosféra je atmosféra a mnoho her se po zhruba dvou hodinkách opravdu rozjelo, vzpomínáte?

1 bod za 3 hodinky hraní
2 body za 4 hodiny hraní
3 body za 5 hodin hraní (pak již mě upozorněte, že je na čase skončit)
plus 1 extra bodík za hraní přes půlnoc (minimálně 20 minut!) — „půlnoční bod“
Přičemž pokud někdo odejde dříve než po třeba onich 4 hodinkách, tak dostane pouze odpovídající počet bodů „za čas“.

ο) Pomoc vypravěči

Tento bod mě napadl přidat po tom, co hráči občas na svoje bedra vezmou "komparz" za jiné postavy ve scéně, kde nejsou — to byste nevěřili, jak se liší reakce hráče, potažmo postavy, když na ní mluví více lidí (CP).
Bonifikováno budiž dle kvality, četnosti a účelnosti 1-9 body.


6. Hráči sobě

I) Já, hráč první

A úplně poslední body si můžeš přidělit ty jako hráč/ka. Přidělování bodů sám/a sobě by nemělo být pravidlem, ba naopak, než si je přidělíš, měl/a bys být sám/a přesvědčen/a o tom, že jsi hrál/a opravdu tak dobře a že i ostatní byli s tvou hrou spokojeni, na kolik bodů se „cejtíš“. Pokud si bude PJ myslet, že bys tento/tyto bod/y dostat měl/a, může ti je rovnou bez tvého přemýšlení přidělit, ale nemůže ti sám jejich přidělení zakázat. Hráč/ka by měl/a být sebekritický/á!

0 bodů — dle svého uvážení jsem si jist/a, že si žádný bod nezasloužím
1 bod — hrál/a jsem celkem dobře, bez závažných chyb
2 body — hrál/a jsem velmi dobře
3 body — hrál/a jsem znamenitě, takhle dobře hrát se mi snad ještě nepodařilo.

II) Jak si hrál, kolego?

Hráči budou také hodnotit své kolegy, případně jim něco vytknout (to už nechávám na každém z nich). Ale hodnocení by mělo být objektivní a žádný takový a la naše politiky (ruka ruku myje nebo já na bráchu brách na mě, ...). Konečné množství zkušeností se určí podělením součtu zkušeností přidělených ostatními hráči, zaokrouhleno dle běžných matematických pravidel. Hráči nemusí hodnotit jen hru postavy samotné, ale i fakt, jak hráč obohacuje hru v neherní rovině. Hodnoťte hru svých spoluhráčů komplexně, tedy hru postavy + neherní poznámky aj.

0 bodů — Hrál/a jsi fakt mizerně, opravdu to stálo za prd.
1 bod — Ušlo to, ale nic extra to nebylo.
2 body — Tak bylo to dobré, ale chtělo by to ještě na sobě zapracovat.
3 body — Hrál/a jsi fakt moc dobře.
4 body — Skvělá hra.
5 bodů — Vynikající výkon, jen tak dál!
6 bodů — Hrál/a jsi takřka dokonale.Samozřejmě pokud máte nějaké námitky, návrhy, připomínky, kritiku či cokoliv, tak se můžete vyjádřit přímo sem pod tento příspěvek!

Verze 2.2 asi ze dne 30. 8. 2008, oprava dne: 18. 4. 2009, překopání 20. a 23. 2. 2011, opraveno 3. 4. 2011.
Úvodní stránka
Aktuality
 Dračí doupě
   Deník PJ
 Společenství
 Herní Svět
 Naše tvorba
 Úpravy pravidel
    Odkazy
  Vzkazník
              Zpět
O rozdělování zkušeností

Prosím všechny, kterým tento model nevyhovuje, ať mi to někdy nějak sdělí, aby se mohl systém patřičně vylepšit!

BlueBoard.cz

O předchozí verzi si mysleli lidé toto: